خرید سرویس های عضویت ویژه یادآباد

دسترسی بی نهایت به دوره های آموزشی ویژه و تخفیف در خرید دوره های نقدی

vip

سرویس برنزی

149,000 تومان / 1 ماه

  • دسترسی رایگان به تمامی دوره های ویژه
  • تخفیف ویژه جهت خرید دوره های نقدی
  • دسترسی رایگان به مقالات ویژه
خرید این پلن عضویت ویژه
vip

سرویس نقره ای

399,000 تومان / 4 ماه

  • دسترسی رایگان به تمامی دوره های ویژه
  • تخفیف ویژه جهت خرید دوره های نقدی
  • دسترسی رایگان به مقالات ویژه
خرید این پلن عضویت ویژه
vip

سرویس طلایی

499,000 تومان / 12 ماه

  • دسترسی رایگان به تمامی دوره های ویژه
  • تخفیف ویژه جهت خرید دوره های نقدی
  • دسترسی رایگان به مقالات ویژه
خرید این پلن عضویت ویژه